130 thành viên Sống an Katingan nước tiểu thử nghiệm

Category: Cẩm nang 0 0
Khoảng 130 thành viên của Katingan Cảnh sát theo một thử nghiệm nước tiểu tại các văn phòng cảnh sát địa phương, thứ Sáu (8/4). Đây là dự đoán của cảnh sát tham gia vào ma túy và ma túy bất hợp pháp.Một số thành viên của cảnh sát Katingan khi trải qua các xét nghiệm nước tiểu.  BORNEONEWS / Abdul Gofur
Trưởng Katingan AKBP Tattoo Pamungkas Suyono nói kiểm tra hoạt động kiểm tra nước tiểu không chỉ tham dự của các thành viên của hạ sĩ quan, mà còn trực tiếp theo sau tất cả các cán bộ từ Giám Katingan AKBP Tattoo Pamungkas, Waka Ủy viên Cảnh sát Cliffry S Lapian và cán bộ, viên chức khác ở cấp độ của cảnh sát trưởng trong toàn bộ phạm vi của cảnh sát Katingan.
Theo cảnh sát trưởng, xét nghiệm nước tiểu họ đã làm không có nhiều để xác định xem có sự tham gia của các thành viên trong việc lạm dụng thuốc và các loại thuốc bất hợp pháp khác.
“Chúng tôi kiểm tra thông qua xét nghiệm nước tiểu. Bởi vì chúng tôi không muốn bất kỳ thành viên trong hàng ngũ của Katingan Cảnh sát liên quan đến lạm dụng ma túy “, ông cảnh sát trưởng nói với các phóng viên.

Related Articles

Add Comment