Các sản phẩm tài chính mới

Category: Mẹ và Bé 0 0

Xuất hiện ồ ạt trong bối cảnh khủng hoảng của những năm 1970 – 1980, các sản phẩm tài chính mới về cơ bản là một lời giải đáp của các thể chế tài chính về tính bấp bênh ngày càng dịch vụ kế toán trọn gói gia tăng trong sự phát triển của đòi sống kinh tế. Nợ của một số nước (như Mêhicô, Braxin, Ba Lan…) roi vào tình trạng bất lực trước những cam kết của mình, sự gia tăng tính đầu cơ của các thị trường vốn, con số các ngân hàng phá sản ngày càng nhiều là những dấu hiệu cho thấy nguy cơ đang bùng nổ.

Các sản phẩm tài chính mới

Trước tình hình này, các thể chế tài chính đã đáp lại bằng cách xử lý các rủi ro xem như một tài dịch vụ quyết toán thuế sản kinh tế có thể trao đổi được, và do đó nó cũng có một mức giá. Vì vậy, có bao nhiêu nguy cơ thì có bấy nhiêu công cụ tài chính tương ứng cho phép thay thế chúng. Tuy nhiên, sự đổi mới tài chính cững được giải thích bằng một khía cạnh khác của môi trường quốc tế, trong đó có sự phát triển cạnh tranh trong các thể chế tài chính.

Đứng trước dich vu quyet toan thue doanh nghiep những nhu cầu cấp vốn không ngừng gia tăng của nền kinh tế, các thể chế tài chính này đã tìm cách mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm thu góp những nguồn lực mới, do đó họ đã cung cấp cho những người gửi tiết kiệm những sản phẩm tài chính không ngừng được đổi mới, bộc lộ rõ những lọi thế đặc thù như một chế độ thuế thấp hơn. Điểu này chỉ có thể trở thành hiện thực một mặt do sự phá bỏ những quy chế được đánh dâu từ nhiều năm qua trong đòi sống tài chính và mặt khác là do "tập hợp" các nguyên tắc mà ngay cả tính phức tạp cũng cho phép các ngân hàng thay đổi nó nhiều hơn.

Quá trình đổi mới tài chính này đương nhiên không phải là không có tác động đối với hoạt động tài chính chung và đối vói sự điều tiết tiền tệ. Sự toàn cầu hoá các thị trường vốn và sự xem xét lại các khối tiền tệ như là mục đích của chính sách tiền tệ, minh họa cho những bước phát triển này.

Related Articles

Add Comment