điều kiện kỹ thuật để mở công trình xây dựng

Category: Nhà đất 0 0

Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng
Trong suốt quá trình xây lắp các đơn vị thi công trên côn” trường phải đảm bảo:
Không gày ô nhiễm quá giới hạn cho phép tới mỏi trường xung quanh công trường đó:
Thải các yếu tố độc hại như bụi hơi khí độc tiếng ồn.. chung cư Viễn Triều Nha Trang.
Thải nước bùn rác vật liệu phế thải đất cát ra khu vực dân cư đường xá hồ ao đồng ruộng xung quanh công trường gây ảnh hưtirng xấu đến sinh hoạt và sản xuất của dân cư xung quanh.
Không gây nguy hiểm cho dân cư xung quanh công trường
Không gây lún sụt nứt đổ nhà cửa công trình và hệ thống kĩ thuật hạ tầng (hệ thống cáp đường ống ngầm cống rãnh…) ở xung quanh.
Không gày cản trở giao thông do vi phạm lòng đường vỉa hè.
Không để xảy ra sự cô cháy nổ.
Cổng trường chỉ được mở sau khi dã thực hiện quy định về an toàn dưới đây:
Thiết kế tổng mặt bằng thi công
Mọi công trường trước khi tiến hành xây dựng đều phải có tổng mặt bằng thi công.
Trên tổng mặt bằng thi công phải thể hiện đầy đủ rõ ràng:
Các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường phòng chống cháy
Vị trí các công trình được thi công; công trình phục vụ thi công kho bãi đường xá khu làm việc khu nhà ở…
Khu vực sắp xếp nguyên vật liệu cấu kiện
Khu vực thu gom vật liệu phế thải đất đá dư thừa
Tuyến đường đi lại vận chuyển hệ thống điện nựớc phục vụ thi cóng và sinh hoạt
Hệ thống thoát nước mưa nước thải trên công trường và biện pháp xứ lí trước khi đưa vào hệ thống công công cộng.
Hoàn thành việc che chắn và biển báo
Công trường chỉ được mở sau khi đã thực hiện các quy định an toàn về biển báo rào chắn bao che.
Ở những nơi không an toàn và những nơi cần thiết phải có biển báo tín hiệu. Các biển báo tín hiệu này phải đặt ở chỗ dễ nhận biết để mọi người thực hiện đúng nội dung chỉ dẫn.
Bao quanh những khu vực quan trọng hoặc nguy hiểm phải có hàng rào vững chắc cao trên 2 mét.
Bố trí đủ số cổng ra vào nếu cần thiết có thể bố trí các trạm gác để cảnh giới và bảo đảm an toàn cho người và tài sản.

Related Articles

Add Comment