Fahri Hamzah chính thức bị sa thải từ MCC

Category: Chứng khoán 0 0
BAN Trung Board (DPP) thịnh vượng Đảng Công lý (PKS) cuối cùng đã xác nhận tin tức về việc miễn nhiệm Fahri Hamzah. Theo DPP PKS Chủ tịch Quan hệ công chúng và truyền thông, Dedi Supriadi thư sa thải đã được nhận Fahri Chủ nhật (2016/03/04).Thông báo sa thải Fahri: Trưởng Quan hệ công chúng của DPP PKS Dedi Supriadi (bên phải) với Chủ tịch của Sở Tư pháp và vận động Phòng phổi Zaenudin chiến thắng cuộc bầu cử PKS (trái) cho thấy các nghị định sa thải Fahri Hamzah tại Văn phòng của DPP PKS, Jakarta, hôm thứ Hai (4
“Chúng tôi trình rằng lá thư đã được nhận bởi ông Fahri Hamzah vào ngày 03 tháng 4 2016 lúc 19:43 pm. Nhận trực tiếp của người có liên quan và ký kết. Điều này có nghĩa rằng kể từ tháng 3. Ông đã nhận được lá thư, “Dedi nói
Supriadi trong DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Nam Jakarta, hôm thứ Hai (2016/04/04).
Theo Smith, việc sa thải của sự thật sẽ được công bố bởi các DPP cho Tổng thống MCC Saohibul Iman muốn thư pemecetan số 463 / SKEP / DPP-MCC / 1437 ngày 01 tháng 4 nó lần đầu tiên được nhận Fahri. “Nó có thể xác nhận rằng ngày hôm qua chúng tôi truyền đạt đúng, chúng ta không thể xác nhận từ các bức ảnh được lưu hành,” ông nói.
Chủ tịch của Sở Nội vụ Pháp chế DPP PKS, PKS nguyên tắc Zainudin Lung cho biết hệ thống và quy tắc chạy. Theo ông, một cán bộ PKS trong năng lực và vị trí, phải tuân thủ các quy tắc và các hệ thống hiện hành tại MCC. “Vì vậy, với tất cả các tiến trình đang chạy, nó sẽ trở thành tay cầm trong MCC,” ông nói.

Related Articles

Add Comment