Khánh thành đốc Trung Kalimantan Chậm nhất ngày 15 tháng tư năm 2016

Category: Cẩm nang 0 0
đứng đầu Chính phủ của chính quyền tỉnh Trung Kalimantan ước tính Slamet Winaryo nhậm chức thống đốc mới đắc cử vợ Lewis Sabran-Habib Said Ismail sau hơn 15 tháng tư năm 2015.Sugianto Sabran-Habib Ismail
Những ước tính này dựa trên tính 20 ngày sau khi Bộ Nội vụ (Bộ Nội vụ) đã nhận được đầy đủ hồ sơ của các kết quả Kalteng paslon liên quan Quốc hội xác định người chiến thắng trong / Phó Thống đốc.
“Đếm họ có 20 ngày của khóa học, ngày lễ không vào được. Vì vậy, nó ước tính lễ nhậm chức của Thống đốc / Phó Giám đốc Trung Kalimantan, không muộn hơn ngày 15 tháng 4 năm 2016. Tuy nhiên, cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thông tin về các lễ nhậm chức thời gian,” Slamet, thứ Ba (5/4 nói / 2016).
Ông khẳng định rằng chính quyền tỉnh Trung Kalimantan đã tổ chức một sự chuẩn bị cuộc họp phối hợp bổ nhiệm thống đốc được bầu. Nhưng nội dung của cuộc họp chỉ là để thảo luận về lễ bàn giao kỹ thuật và bổ nhiệm Trợ lý I và II Trung Kalimantan chính quyền tỉnh chăm sóc của lễ nhậm chức.

Related Articles

Add Comment