Khiến cho đám đông phải tiến nhanh về phía Tây

Category: Cẩm nang 0 0

Quả vậy, chúng tôi tin rằng một tổ chức thật sự có khả năng thích nghi sẽ phát triển theo quá altis trình tiến hóa mà Darwin đã đưa ra. Công ty cố sức thử nghiệm nhiều sản phẩm, thí nghiệm, gặp các loại sai lầm; nghĩa là công ty đang tập trung sức lực cho sự đột biến. Họ sẽ nhanh chóng loại bỏ những đột biến ngu xuẩn và tập trung đầu tư cho các sự đột biến có hiệu quả. Chúng tôi suy đoán rằng một số chiều hướng sáng tạo nhất mà các tổ chức đã xe kia thích nghi, thật ra đã không được kế hoạch hoá chi tiết đến thế. Các tổ chức này đang xây dựng những hàng rào cản tuyết của March để chuyển hướng cho các thử nghiệm, các sai lầm, và đôi khi là các thành công lớn, đi vào những chiều hướng mới chỉ mang tính chất đúng đắn một cách phỏng chừng. Đồng nghiệp Lee Walton của chúng tôi lập luận rằng, thật ra, công việc chủ Ao phong nu yếu của cấp quản lý là “khiến cho đám đông phải tiến nhanh về phía Tây”.

Phê phán chủ yếu đối với việc chúng tôi sử dụng hình ảnh tương đồng với học thuyết Darwin, là nó có vẻ tự giới hạn với các sáng kiến nhỏ, và ngày càng gia tăng. Các nhà phê bình trên đây cho rằng, các sáng kiến mang tính đột phá lớn, như Hệ thống 360 của IBM, đòi hỏi phải có kế hoạch được kiểm soát kỹ, theo kiểu “lấy cả công ty ra mà đánh cuộc”. Chúng tôi thích được nêu lên vấn đề này, vì nó dễ bị phản bác cả về mặt lý thuyết lẫn cơ sở thực nghiệm. Trong lý thuyết tiến hoá, hình như không có bằng chứng nào ủng hộ cho một lối giải thích về sự gia tăng từng bước hạn hẹp (nghĩa là, sự tiến hoá diễn ra bằng các bước nhỏ). 

Related Articles

Add Comment