Năng lượng mặt trời SPDN Đỗ Lạm wechat

Category: Ẩm thực 0 0
Mặc dù năng lượng mặt trời đóng gói đại lý của Fisherman (SPDN) Kuala Pembuang đã được chính thức khai trương.Nhưng câu hỏi vẫn còn để đảm bảo sự phân bố của động cơ diesel được trợ cấp. Theo người đứng đầu hải và Thủy sản (DKP) Seruyan Quận Widagdo Priyo hôm nay cho biết nó vẫn còn nghĩ cứng thiết lập nỗ lực cụ thể để phân phối dầu diesel trợ cho ngư dân bị lạm dụng bởi những người vô đạo đức không phải là người có trách nhiệm.wechat

wechat

wechat

“Vấn đề vẫn là phân phối suy nghĩ của chúng tôi. Nhưng vì sợ rằng trong phân phối của nó, nó đã được thay vì sử dụng sai mục đích khác (ngoài cá) như cho công nghiệp khác, “Priyo Borneonews nói khi gặp nhau tại văn phòng của ông vào thứ ba (15/03/2016).wechat

Ông tiếp tục phân phối SPDN năng lượng mặt trời sẽ được bàn giao cho các hợp tác xã đã được chỉ định. Các hợp tác xã sẽ là tập hợp của các tàu cá. “Tại sao chúng ta vẫn nghĩ về sự phân bố năng lượng mặt trời? bởi vì nó là một cái gì đó mà chúng ta phải làm gì để đảm bảo sự phân bố của động cơ diesel cho các mục tiêu đúng, “ông nói.
wechat
Priyo hy vọng trợ cấp động cơ diesel cho ngư dân sẽ được phân phối theo chỉ định. Đó là, các SPDN năng lượng mặt trời thực sự nên chuyển để đáp ứng các nhu cầu của ngư dân hoạt động đánh cá của họ. Download wechat apk hàng đầu Việt Nam – 317wechat

Related Articles

Add Comment