Nếu bạn có bất đồng hoặc vấn đề cá nhân với ai đó

Category: Ẩm thực 0 0

Kiên nhẫn là mấu chốt của cuộc cạnh tranh.

Cho đến khi hợp đồng được ký kết, hãy chấp nhận trạng thái kinh doanh đầy tẻ nhạt.

KHÔNG ĐỐT CHÁY CÁC MỐI QUAN HỆ

Trước khi trở thành luật sư, bố tôi là chủ một ngân hàng. Tới nay, tôi vẫn gặp những người nhớ về ông từ những ngày ông còn làm trong lĩnh vực ngân hàng. Hầu hết trong số họ đều mô tả ông là một người tử tế và chân Linh kiện máy tính cũ hà nội thành, một trong những người tử tế nhất họ từng làm việc cùng. Tôi không nghĩ tôi thật sự làm tốt điều này, nhưng tôi cố gắng sống theo tấm gương của ông đến mức có thể.

Nhiều năm trước, bố tôi từng bảo tôi: “Hãy luôn là một người tử tế và không bao giờ đốt cháy các mối quan hệ.”

Trong lĩnh vực kinh doanh, đó quả là một lời khuyên khó có thể làm theo. Tôi thường xuyên muốn đưa ra những nhận xét không quá dễ chịu. Thỉnh thoảng tôi thong tac ve sinh muốn nói điều gì đó gay gắt. Nhưng năm tháng đã dạy tôi rằng việc từ bỏ những sự bốc đồng này quan trọng như thế nào. Bạn không bao giờ biết khi nào bạn có thể cần người đó hay mối quan hệ đó tại một thời điểm trong tương lai, có thể là nhiều năm sau đó.

Nếu bạn có bất đồng hoặc vấn đề cá nhân với ai đó, hãy quên đi sự tự cao tự đại. Khi bạn gặp lại những người này sau một thời gian, họ sẽ tôn trọng bạn vì đã duy trì mức độ chuyên nghiệp cao đó.

Thế giới thật nhỏ bé và Beryl đóng một vai trò oto bmw x6 tương đối nhỏ. Trong một nền kinh tế thị trường tự do năng động, nghe có vẻ khó tin song việc làm theo lời khuyên của bố tôi đã giúp ích tôi rất nhiều suốt những năm tháng qua.

Đó luôn luôn là con đường đúng đắn. 

Related Articles

Add Comment