Những đóng góp của Nguyễn Đình Lập (P7)

Category: Chứng khoán 0 0

Từ một cây bút viết phóng sự nhiều năm chuyển sang viết tiểu thuyết nên đôi khi Nguyễn Đình Lạp còn chú trọng tả việc hơn tả nguôi và bố cục truyện chưa được chặt chẽ lắm. Nhưng về co bản, http://duhoctructuyen.vn/tu-van-du-hoc-nhat-ban-tai-da-nang-cung-duhoctructuyen-vn/ chúng tôi đồng tình vỏi nhận xét của Thế Phong – một nhà nghiên cứu ỏ miền Nam – về tiểu thuyết của Nguyễn Đình Lạp: "Xã hội tính trong văn linh động, tình tiết hấp dẫn, linh hoạt, cách diễn đạt thoát, chứng tỏ ông là nhà văn có tài, xứng đáng nổi tiếng ỏ tiền chiến".

Vậy mà, ở miền Bắc trưỏc đây, so với một số nhà văn hiện thực khác, Nguyễn Đình Lạp còn chưa được chú ý đúng múc

Các cuốn văn học sử, các sách nghiên cứu, thưòng chỉ điểm qua hai cuốn Ngoại ô và cần thuê dịch vụ kế toán Ngõ hẻm, chứ chưa nghiên cứu kỹ và viết về toàn bộ đóng góp của tác giả này. Mấy năm gần đây, Ngoại ô và Ngõ hẻm đã được tái bản, tên tuổi Nguyễn Đình Lạp có được nhắc tỏi nhiều hon, nhưng về mặt đánh giá văn nghiệp của ông vẫn còn chưa thỏa dáng. Tiếp thu truyền thống yêu nuỏc và cách mạng của gia đình (ông nội là chiến sĩ http://xuatkhaulaodongs3.vn/cau-hoi-thuong-gap/xuat-khau-lao-dong-nhat-ban-co-bang-cap-3/ Đông Kinh Nghĩa Thục, chú ruột là Nguyễn Phong Sắc, ủy viên Trung ưong Đảng Cộng sản

Đông Duong), bản thân lại giàu lòng nhân ái: yêu vộ, quý con, tình nghĩa vối bạn bè, yêu thương đồng loại… lại tận tụy vỏi công việc nên khi Cách mạng Tháng Tám thành công, Nguyễn Đình Lạp hồ hỏi tham gia công tác của chính quyền mỏi. Ông vào quân đội, làm công tác văn hóa. Là con người không ngại khó khăn, gian khổ, nhất là biết vượt lên trên những nỗi niềm riêng tư, cho dù "mỗi lần đi, thấy thương em và các con vô cùng" (theo nhật ký của ông) để cống hiến sức lực của mình cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nưỏc.

Do bận nhiều công việc, trong kháng chiến ông chỉ viết được có hai phóng sự: Thôn Lệ Sơn, Làng Cảnh Dương (chưa xuất bản) và truyện Chiếc va ly (nói về chiến công của nũ biệt động Nguyễn Thị Lộc, hy sinh thân mình để đánh đắm chiếc thông báo hạm tối tân của Pháp). Cuón sách hơn 30 trang và trong Lòi tựa có đoạn viết: "Bạn Nguyễn Đình Lạp có may mán theo dõi các nhân vật từ lúc họ mỏi hoạt động nên đua nghệ thuật mình lên trình độ khúc triết, tưòng tận mà một kẻ đứng ngoài và xa thục tế, quan niệm mọi điều qua sức tưỏng tưộng không thể nào vuon tỏi được. Nhưng, có lẽ về phương diện này, tác phẩm của bạn Lạp không cần phải ai bảo lĩnh, vì giàn giụa ánh sáng của sự thật"…

Related Articles

Add Comment