Phát triển nhà ở vị trí Tây Regent Kotawaringin Hoãn

Category: Chứng khoán 0 0
Nhà xây dựng vị trí Kotawaringin Tây Regent (Kobar) đã một lần nữa bị trì hoãn.Hiện nay chính quyền địa phương huyện để tập trung hơn vào sự phát triển của cơ sở hạ tầng đường bộ.
Post-lửa trong năm 2011, các nhà văn phòng của Regent Kotawaringin Tây tại Jalan Pangeran Antasari nhìn xuống đất.  BORNEONEWS / CR-1
Kobar Regent Bambang Purwanto nói, trong năm 2016, ông là phát triển tập trung nhiều hơn cơ sở hạ tầng đường bộ.Một trong số đó xây dựng đường vào làng sẽ được hoàn thành trong năm nay.
“Phát triển sẽ được thực hiện trong giai đoạn. Tại thời điểm này chúng tôi vẫn tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng đường bộ. Nó là nhiều hơn một ưu tiên hơn so với xây dựng rujab,” Regent nói.
Theo Regent, việc xây dựng các vị trí nhà cũng rất quan trọng, nhưng cần được xem xét utuk lợi ích của nhiều bên.Không chỉ là nhà văn phòng của nhiếp chính và Phó nhiếp chính, mà còn tất cả Muspida. Vì vậy mà các ngôi nhà được tập trung ở các khu nhà ở.
“Vì vậy, đối với việc xây dựng các văn phòng nhà vẫn chưa được xây dựng vào năm 2016,” ông nói.

Related Articles

Add Comment