Thai sản và chăm sóc trẻ sơ sinh

Category: Cẩm nang 0 0

Mỗi phụ nữ đang mang thai và thường trú tại Ireland được hưởng trợ cấp chăm sóc dưới Maternity và Đề án trẻ sơ sinh. Thông thường trú có nghĩa là bạn đang sống ở đây, hoặc bạn có ý định tiếp tục sống ở đây cho ít nhất một năm.

Các thai sản và trẻ sơ sinh Chăm sóc Đề án cung cấp một chương trình thống nhất về chăm sóc cho tất cả các bà mẹ tương lai những người thường trú tại Ireland. Dịch vụ này được cung cấp bởi một bác sĩ gia đình (GP) của sự lựa chọn của bạn và một bác sĩ sản khoa của bệnh viện. Bạn được hưởng dịch vụ này ngay cả khi bạn không có thẻ y tế. Hầu như tất cả các bác sĩ có thỏa thuận với các Điều hành Dịch vụ Y tế để cung cấp các dịch vụ này; họ không phải là một phần của các bác và thẻ y tế của hệ thống. Đề án cũng cung cấp cho hai lần sau khi sinh để các bác sĩ đa khoa.

Các dịch vụ y tế kết hợp được cung cấp bởi bác sĩ gia đình (GP) và một bác sĩ sản khoa của bệnh viện.

Mở mang thai đầu tiên các bác sĩ gia đình cung cấp một kiểm tra ban đầu, nếu có thể trước 12 tuần, và thêm 5 thi trong thời gian mang thai, được xen kẽ với các chuyến thăm tới các đơn vị sản khoa / bệnh viện. Lịch trình của chuyến thăm có thể được thay đổi bởi bác sĩ gia đình và / hoặc bác sĩ sản khoa của bệnh viện, tùy thuộc vào tình hình cá nhân của bạn. Đối với thai susequent bạn sẽ có một cuộc kiểm tra ban đầu và thêm 6 thi.

Nếu bạn có một căn bệnh đáng kể, ví dụ bệnh tiểu đường hoặc cao huyết áp, bạn có thể thêm lên đến 5 lần đến GP.

Chăm sóc cho các bệnh khác mà bạn có thể có vào lúc này, nhưng không liên quan đến việc mang thai của bạn, không được bao phủ bởi Đề án.

Sau khi sinh, các bác sĩ sẽ kiểm tra các em bé ở 2 tuần và cả bà mẹ và em bé ở 6 tuần.

Các bà mẹ có quyền tự do dịch vụ bệnh viện công ở nội trú và ngoại trú đối với việc mang thai và sinh con và không chịu trách nhiệm cho bất kỳ các tiêu chuẩn trong bệnh viện phí.
Dịch vụ Chăm sóc trẻ sơ sinh

Các GP theo học mẹ cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc cho các em bé mới sinh; họ sẽ cung cấp hai thi phát triển miễn phí tại 2 tuần và 6 tuần sau khi sinh.

quyền của em bé với các dịch vụ bác sĩ gia đình miễn phí khác phụ thuộc vào việc họ có thẻ y tế. Điều này có nghĩa rằng các chuyến thăm đến bác sĩ gia đình cho bất kỳ điều kiện liên quan đến sức khỏe của em bé trong suốt khoảng thời gian sáu tuần này hoặc sau đó không được bao phủ bởi Đề án trừ khi em bé chính nó có một thẻ y tế.

Nếu bạn có một thẻ y tế cho chính mình, bạn nên áp dụng cho một cho em bé của bạn ngay sau khi bạn có được PPS số của bé Bạn có thể làm điều này bằng điện thoại đến văn phòng y tế địa phương của bạn.

Các y tá sức khỏe công cộng cũng sẽ đến thăm mẹ và bé tại nhà trong 6 tuần đầu tiên và dịch vụ này là miễn phí.

Nếu em bé được sinh ra trong một bệnh viện, nó là bình thường để thực hiện sàng lọc cho các rối loạn chuyển hóa (các Guthrie hoặc thử nghiệm chích gót chân). Nếu em bé được sinh ra ở nhà, các thử nghiệm có thể được thực hiện bởi các bác sĩ gia đình hoặc trong các bộ phận ngoại trú của bệnh viện. Xét nghiệm này đòi hỏi phải có sự đồng ý của cha mẹ.
Làm thế nào để nộp

Bác sĩ gia đình nên có các hình thức ứng dụng cho các thai sản và trẻ sơ sinh Chăm sóc Đề án, mà bạn và bác sĩ của bạn hoàn thành với nhau. Gửi lại cho Phòng Y tế địa phương của bạn.

Bạn nên liên hệ với các y tá sức khỏe công cộng tại trung tâm y tế địa phương của bạn để hỏi về các lớp học tiền sản.

Related Articles

Add Comment